Deti s autizmom po skončení školy nemali kde tráviť čas, všetko zmenili iniciatívni rodičia

Mládež s poruchami autistického spektra vo forme, ktorá im neumožňuje pokračovať v štúdiu alebo sa začleniť do pracovného procesu, zostáva v šedej zóne. Rodičia tak musia riešiť, ako by mohli ich deti tráviť čas v podnetnom prostredí, ktoré by im mohlo pomôcť.

V Považskej Bystrici budú mať rodiny s mladými ľuďmi s poruchami autistického spektra o niečo zlepšené podmienky. Otvárajú špecializované zariadenie pre mladých ľudí s autizmom.

V článku sa dočítate:

  • aké majú mladí ľudia s autizmom možnosti po ukončení školskej dochádzky,
  • s čím zápasili rodičia detí s autizmom v Považskej Bystrici,
  • aký projekt zrealizovali,
  • aká je koncepcia centra Modrá cesta,
  • či sú známe štatistiky o počte ľudí s poruchou autistického spektra na Slovensku.

Iniciatíva od dobrovoľníkov

Štatistiky sú neúprosné, počet detí s diagnózou poruchy autistického spektra každý rok pribúda. Výnimkou nie je ani Považská Bystrica a okolie.

V meste je pre deti zriadená Základná škola pre žiakov s autizmom v Spojenej škole Považská Bystrica. Keď však skončia povinnú školskú dochádzku, rodičia musia riešiť dilemu. Denné centrá v krajských mestách majú naplnené kapacity, často tak museli zvoliť odchod zo zamestnania, aby sa o svoje deti mohli postarať.