Televízia Považie - otvorenie špecializovaného centra pre autistov v Považskej Bystrici