Médiá

Prečítajte si zaujímavé články, ktoré o nás napísali v médiách.

Deti s autizmom po skončení školy nemali kde tráviť čas, všetko zmenili iniciatívni rodičia

Mládež s poruchami autistického spektra vo forme, ktorá im neumožňuje pokračovať v štúdiu alebo sa začleniť…

Read More

Modrá cesta zatvorila čiernu dieru dospievajúcim autistickým deťom a ich rodičom

Autizmus je vývojová porucha, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interak-…

Read More